Public relations resources

สื่อประชาสัมพันธ์

Shap 1 Shap 2
Shap 4 รูปภาพ Shap 3
เอกสารแนะนำหลักสูตร

และการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดแบบ E-BOOK เปิดแบบ PDF
วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2567🥰

“ความเชื่อ…มหาวิทยาลัยพะเยา”

วีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2566🥰

ประสบการณ์​ สร้างปัญญา

มหาลัยที่ดีที่สุด.....สำหรับ?