For Guidance Teacher

สำหรับครูแนะแนว

Event Image 1

ระบบครูแนะแนว

ระบบครูแนะแนว

29 August 2023 เข้าสู่ระบบ
Event Image 1

ประกาศรับสมัคร

โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2567

29 August 2023 คลิกที่นี่
Event Image 1

สัมมนาครูแนะแนว

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567

29 August 2023 ลงทะเบียน