ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694
Contact us Email : admission@up.ac.th

หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Page Facebook :: UPADMISSION

แผนที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา