โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (เฉพาะจังหวัดที่มหาวิทยาลัยแนะแนว) รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน นี้เท่านั้น  
ขั้นตอนการสมัคร
1. นักเรียนลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัว เมนู>>>สม้ครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (นักเรียนจะไม่สามารถเลือกหลักสูตร/สาขาวิชาเองได้)
2. นักเรียนแจ้งหลักสูตร/สาขาวิชา ที่จะเข้าศึกษาเพื่อให้ทางโรงเรียน หรือ ครูแนะแนว เพื่อคัดเลือก
3. โรงเรียน หรือ ครูแนะแนวบันทึกหลักสูตร/สาขาวิชา ของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ในระบบ เมนู>>>สำหรับอาจารย์แนะแนว (ใช้username/password ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย)
4. โรงเรียนส่งรายชื่อพิมพ์จากระบบพร้อมหนังสือนำส่งให้ทางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2558
*********นักเรียนที่สนใจรายละเอียดดูได้ที่ ครูแนะแนวของโรงเรียนที่ตนเองสังกัด**********

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับ นร.ชั้น ม.6)

2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

  3. ระดับบัณฑิตศึกษา

   ประกาศ

   ข่าวประกาศ

   สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

     สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


   Since 14 August 2014

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

   งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
   Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

   © 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้