คลิกที่นี่...เพื่อสมัคร
ป.ตรี /ผู้ช่วยพยาบาล

ตรวจสอบผล
การคัดเลือก
(แยกตามโรงเรียน)

 

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 
          ดูรายละเอียดคลิกที่นี >>> หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2559)
          ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >>> ระดับบัณฑิตศึกษา 
(ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559)
          ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >>> ปริญญาตรี โครงการพิเศษ (ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559)
          ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >>> สาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559)
          ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >>> โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิต ข้าราชการทหารและตำรวจ (ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559)

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาม.6)

2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ประกาศ

ข่าวประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 4 12 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2 12 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2 4 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 4 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 25 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2 21 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) 8 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 8 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 8 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559 24 Mar 2016

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

สำหรับน้องๆ ที่ติดต่อสอบถามเรื่อง Pre-U หรือ GE Online สามารถติดต่อผ่านทางfacebook ชื่อ Pre-university of phayao นะครับ
หรือโทรศัพทย์0 5446 6666 ต่อติดเกี่ยวกับ Pre-U หมายเลขภายใน 1023 ติดต่อเกี่ยวกับ GE Online  หมายเลขภายใน 2261-2262


Since 14 August 2014

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้