คลิกที่นี่...เพื่อสมัคร
ป.ตรี /ผู้ช่วยพยาบาล

ตรวจสอบผล
การคัดเลือก
(แยกตามโรงเรียน)

เว็บการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2560 แก้ไข url จากเดิม http://www.admission.up.ac.th/main3/    เปลี่ยนเป็น   http://www.admission.up.ac.th/main4/    

หรือ www.admission.up.ac.th

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาม.6)

2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ประกาศ

ข่าวประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการความร่วมมือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลในเขตพื้นที่ทรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559 22 Jun 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 22 Jun 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลในเขตพื้นที่ทรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559 9 Jun 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 8 Jun 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 4 12 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2 12 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2 4 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 4 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 25 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2 21 Apr 2016

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

ตอบช้าหน่อยไม่ว่ากันนะครับ ช่วงนี้แอดออกไปแนะแนวสัญจรแต่ตอบแน่นอนครับ


Since 14 August 2014

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้