คลิกที่นี่...เพื่อสมัคร
ป.ตรี /ผู้ช่วยพยาบาล

ตรวจสอบผล
การคัดเลือก
(แยกตามโรงเรียน)

เปิดสมัครเข้าศึกษารอบหลัง Admissions ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาฯ (Admissions) ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. ถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ # สนใจสมัครคลิกที่นี่

 รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
        >>> หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ดูรายละเอียดคลิกที่นี / ตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติม / เอกสารขึ้นทะเบียนผู้เข้าอบรม / บันทึกระเบียนประวัติผู้อบรม (เริ่มบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 มิ.ย. 2559)
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการปฐมนิเทศและรายงานตัว ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
         
   *** สถานที่ปฐมนิเทศ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ 
             *** รายงานตัวขึ้นทะเบียนผู้เข้าอบรม พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
             *** การแต่งกาย ชุดนักศึกษา(เสื้อขาว กางเกง/กระโปรงสีดำ) หรือ ชุดสุภาพ

           >>> ระบบกลาง (Admissions) ดูรายละเอียดคลิกที่นี  / ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์ / กำหนดการรายงานตัว
                  ***ให้นักเรียนที่ลงทะเบียนกรอกโรงเรียนไม่ผ่าน กรณีใช้ Google Chrome ให้เปิดด้วยเบราเซอร์ firefox 

        >>> โครงการความร่วมมือผลิตบุคคลกรทางการพยาบาลฯ ดูรายละเอียดคลิกที่นี  / ตรวจสอบรายชื่อ กำหนดการรายงานตัว

                  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 24 มิ.ย. 59 

 ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ 

          ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >>> ระดับบัณฑิตศึกษา (ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559)
          ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >>> ปริญญาตรี โครงการพิเศษ (ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559)
          ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >>> สาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ (ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559)
          ดูรายละเอียดคลิกที่นี่ >>> โครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิต ข้าราชการทหารและตำรวจ (ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2559)

 

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาม.6)

2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ประกาศ

ข่าวประกาศ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการความร่วมมือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลในเขตพื้นที่ทรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559 22 Jun 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559 22 Jun 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการความร่วมมือผลิตบุคลากรทางการพยาบาลในเขตพื้นที่ทรงงาน ประจำปีการศึกษา 2559 9 Jun 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) 8 Jun 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 4 12 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2 12 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2 4 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 4 May 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 25 Apr 2016

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559 ฉบับที่ 2 21 Apr 2016

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

สำหรับน้องๆ ที่ติดต่อสอบถามเรื่อง Pre-U หรือ GE Online สามารถติดต่อผ่านทางfacebook ชื่อ Pre-university of phayao นะครับ
หรือโทรศัพทย์0 5446 6666 ต่อติดเกี่ยวกับ Pre-U หมายเลขภายใน 1023 ติดต่อเกี่ยวกับ GE Online  หมายเลขภายใน 2261-2262


Since 14 August 2014

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา แก้ไขเว็บนี้