สมัครอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ถึงวันที่ 4 พ.ย.59

สมัครเข้าศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรอบรม
ผู้ช่วยพยาบาล

ตรวจสอบผลโครงการ 10 % (แยกตามโรงเรียน)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา>>> คลิกที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นม. 6 >>> คลิกนี่ที่ และดูกำหนดการต่างๆ ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับ นร.ชั้น ม.6)

2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

การแก้ไขข้อมูลการสมัครผิด :ผู้สมัครไม่สามารถแก้ไขในระบบได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลการสมัคร/ผลการเรียน/สาขาวิชาเลือก ให้พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบแล้วขีดแก้ไขต้องมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัครพร้อมลงชื่อกำกับ แล้วส่งใบสมัครให้มหาวิทยาลัยตามขึ้นตอนปกติ (มหาวิทยาลัยจะแก้ไขในระบบตามใบสมัครให้เอง) กรณีที่แผนการเรียนผิด ไม่สามารถสมัครในระบบได้ กรุณาโทร.0 5446 6666 ต่อ 1270-2
ช่วงการตรวจสอบสถานะการสมัครในระบบ 1. ตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัคร หลังการชำระ 3 วันทำการ 2. สถานะการรับเอกสารใบสมัคร ช่วงวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ตรวจสอบตามประกาศแต่ละโครงการ


Since 14 August 2014

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

© 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้