+++ข่าวประกาศ+++
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ประจำปีการศึกษา 2558 >>>คลิกที่นี่<<<   ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2558 >>>คลิกที่นี่<<<   ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิกที่นี่<<<

+++แจ้งการตรวจสอบสถานะการสมัคร+++
สำหรับน้องๆ สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วตรวจสอบสถานะการชำระเงิน/ใบสมัครยังไม่ผ่าน ให้ตรวจสอบอีกครั้งในวันที่ 6-7 พ.ค.2558 (ตามปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้) หากในวันดังกล่าวในระบบยังไม่ผ่านให้โทรติดต่อมหาวิทยาลัยทันที โทร.054466666 ต่อ 1270-3 

+++โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร+++

ระดับปริญญาโท-เอก เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ค. 2558 คลิกดูรายละเอียด 

ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ค. 2558 คลิกดูรายละเอียด

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเที่ยบเท่า เพิ่มเติม ) โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา  และโครงการอื่นๆ เริ่มรับสมัคร 1 -17 เม.ย. 2558 คลิกดูรายละเอียด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับ นร.ชั้น ม.6)

2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ประกาศ

ข่าวประกาศ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


Since 14 August 2014
© 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้