ขอเลื่อนประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ทั้งม. 6 และ แนวใหม่) 
ทั้งนี้ วันที่จะประกาศผลสอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่ 26 ม.ค. 58 เวลา 15.00 น. 

ประกาศ
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ระบบรับตรงโควตาทั่วประเทศ ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาแหล่งฝึก ดูประกาศ/รายชื่อ <<<คลิกที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการนับนิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ดูประกาศ/รายชื่อ <<<คลิกที่นี่ 
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สพม.34) ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน (สพม.39) ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการรับนิสิตหลกสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ<<<ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรวจสุขภาพคลิกที่นี่ (นำแบบฟอร์มไปยื่นตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ม.ค.2558
เพี่อนำไปส่งมหาวิทยาลัยในวันที่สอบสัมภาษณ์(24 ม.ค.2558) อนึ่งไม่ควรไปตรวจในวันสุดท้ายที่กำหนดไว้เนื่องจากการตรวจอาจใช้เวลานาน)

 คลิกที่นี่ตรวจสอบรายชื่อนิสิตแพทย์ (นักเรียน ม.6) >>>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่ตรวจสอบรายชื่อนิสิตแพทย์ (แนวใหม่)  >>>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (แนวใหม่) ประจำปีการศึกษา 2558


รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักเรียนเรียนดี ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรง 10% ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
รายชื่อนักเรียนที่สมัครโควตารับตรงประเทศ ที่ไม่มีคะแนนgat/pat ตามองค์ประกอบของแต่ะละหลักสูตร/สาขาวิชา   <<<คลิกดูรายชื่อ : กรณีนักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว(จำนวน 118 คน) หากมีผลการสอบ กรุณาติดต่อกลับมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ 5 - 7 ม.ค. 2558 หากไม่ติดต่อกลับตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่าจะสละสิทธิ์การคัดเลือก

สำหรับนักเรียนที่โควตาทั่วประเทศ และโครงการอื่นๆ   สามารถตรวจสอบการชำระเงินและการรับเอกสารได้แล้ว!!!  สำหรับสถานะเอกสารให้ตรวจสอบ ช่วงวันที่ 16- 18 ธันวาคม 2557  ตรวจสอบสถานะ <<<คลิกที่นี่ หากไม่ติดตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกฯ

การแก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาที่ผิดในระบบ!!! กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบผิดที่ได้ส่งเอกสารใบสมัครแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้โดยดาวน์โหลด >>>แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล และ fax  0 5446 6694  กลับมหาวิทยาลัย (ผู้สมัครไม่สามารถตัวแก้ไขในระบบด้วยตนเองได้มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการแก้ไขตามเอกสารของผู้สมัครเท่านั้น)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

ระเบียบการรับสมัคร

ประกาศ

ข่าวประกาศ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


Since 14 August 2014
© 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้