ประกาศ
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการนักเรียนเรียนดี ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่
รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับตรง 10% ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
สำหรับนักเรียนที่โควตาทั่วประเทศ และโครงการอื่นๆ   สามารถตรวจสอบการชำระเงินและการรับเอกสารได้แล้ว!!!  สำหรับสถานะเอกสารให้ตรวจสอบ ช่วงวันที่ 16- 18 ธันวาคม 2557  ตรวจสอบสถานะ <<<คลิกที่นี่ หากไม่ติดตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกฯ

การแก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาที่ผิดในระบบ!!! กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบผิดที่ได้ส่งเอกสารใบสมัครแล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้โดยดาวน์โหลด >>>แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูล และ fax  0 5446 6694  กลับมหาวิทยาลัย (ผู้สมัครไม่สามารถตัวแก้ไขในระบบด้วยตนเองได้มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการแก้ไขตามเอกสารของผู้สมัครเท่านั้น)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

ระเบียบการรับสมัคร

ประกาศ

ข่าวประกาศ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


Since 14 August 2014
© 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้