ด่วน !!! เปลี่ยนแปลง

  กำหนดรายงานตัวนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  

จองห้องพัก >>> www.reg.up.ac.th/dormitory 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
1-10 ก.ค.2558 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน <<<คลิกที่นี่ ดูรายละเอียด

ประกาศ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ ทดสอบความสามารถพิเศษและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2558
ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา (รอบหลัง Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558>>> 
ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ระบบกลาง(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558 

ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่
สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ใช้เลขบัตรปชช.เป็นทั้งusernameและpassword กรณีผู้ลงทะเบียนไว้ในระบบรับเข้าของมหาวิทยาลัยแล้วให้ใช้passwordตามที่ตนเองเคยตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้มหาวิทยาลัยจะขอให้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวในระบบก่อนตรวจสอบผล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับ นร.ชั้น ม.6)

2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ประกาศ

ข่าวประกาศ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


Since 14 August 2014
© 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้