+++แจ้งประกาศ+++

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ
หมายเหตุ : 1. ผู้สมัครที่ส่งใบรับรองแพทย์มาพร้อมใบสมัครแล้วไม่ต้องตรวจใหม่ (เฉพาะผู้สมัครที่ไม่ได้ส่งมาพร้อมใบสมัครให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ >>>ดาวน์โหลด

                    2. สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตร  ปรด. (การจัดการการท่องเที่ยง) ให้เขียน Concept Paper และนำมาเสนอในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย โดยเขียนตามแบบฟอร์มดังนี้ >>> ดาวน์โหลด

*****ระดับปริญญาตรี*****
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา  ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (เพิ่มเติม) ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน สำหรับบุคลากรด้านเวชกิจฉุกเฉิน ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิกที่นี่<<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับนิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อ >>>คลิกที่นี่<<<

.................................
มาแล้ว...... โปรแกรมคำนวณคะแนน การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระบบ Admissions  <<<น้องๆ คลิกที่นี้เพื่อลองคำนวณกันนะครับ (เครดิต จาก เว็บ dek-d.com)

.................................

น้องๆ ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้น้องๆ เข้าระบบจองหอพักของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ ในวันที่ 1-10 ก.ค. 2558

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับ นร.ชั้น ม.6)

2. ระดับปริญญาตรี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ประกาศ

ข่าวประกาศ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


Since 14 August 2014
© 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้