ขออภัยนักเรียนที่พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัคร-ยืนยันสิทธิ์ก่อนวันที 14 พ.ย.57 ที่ยังไม่ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอรวิส ขอให้พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินใหม่อีกครั้งก่อนไปยื่นชำระ (ใบที่พิมพ์ก่อนหน้านี้จะนำไปชำระไม่ผ่าน) จึงขออภัยมานะที่นี้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 - 20 พฤศจิกายน 2557  เปิดรับสมัครแล้วระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ และโครงการอื่น ๆ
 ประกาศแล้ว รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการรับตรง 10%ฯ ตรวจสอบรายและดูแลรายละเอียดการดำเนินการ ได้ที่โรงเรียนของตนเอง   ยืนยันสิทธิ์ <<คลิกที่นี่
 สำหรับนักเรียนที่โครงการนักเรียนเรียนดี  สามารถตรวจสอบการชำระเงินและการรับเอกสารได้แล้ว!!!  หากสถานะเอกสารนักเรียนคนไหนไม่สมบรูณ์ ให้ส่งเอกสารหรือติดต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 12 พ.ย.2557 ตรวจสอบสถานะ <<<คลิกที่นี่ หากไม่ติดตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ในการคัดเลือกฯ

การแก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาที่ผิดในระบบ!!! กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลในระบบผิด ให้พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบและขีดแก้ไขข้อมูลที่ผิดพร้อมลงชื่อกำกับแล้วส่งมาตามปกติ มหาวิทยาลัยจะแก้ไขข้อมูลในระบบตามเอกสารใบสมัครให้เอง (ผู้สมัครไม่สามารถตัวแก้ไขในระบบด้วยตนเองได้)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

ระเบียบการรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


Since 14 August 2014
© 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้