+++รายชื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา+++

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (แนวใหม่) ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่
โครงการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่
 โครงการรับนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่
โครงการเด็กดีมีที่เรียน สพม.39ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน สพม.34  ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่  หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ โควตาแหล่งฝึก ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่  โครงการรับนิสิตแพทย์แผนจีนบัณฑิต ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่ ระบบรับตรง โควตาทั่วประเทศ ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่
โครงการนักเรียนเรียนดี ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่
โครงการรับตรง 10% ดูประกาศ <<<คลิกที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อ <<<คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
Tel. 054-466-666 ต่อ 1270-3 Fax. 054-466-694 Contact us Email : admission@up.ac.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง |กองบริการการศึกษา | กองกิจการนิสิต | สทศ. | กสพท. | สอท.

ระเบียบการรับสมัคร

1. สำหรับปริญญาตรี (สำหรับ นร.ชั้น ม.6)

ประกาศ

ข่าวประกาศ

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


Since 14 August 2014
© 2014 ShapeBootstrap.CITCOMS แก้ไขเว็บนี้