สำหรับผลการคัดเลือกโควตารับตรงทั่วประเทศ หรือ โครงการอื่นๆ ที่ใช้คะแนนgat/pat มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 2 พ.ค. 2557
ทั้งนี้มีผู้สมัครที่ไม่มีผลคะแนน gat/pat ตามรายชื่อที่ได้แนบมานี้ <<<คลิกดูรายชื่อ
ผู้สมัครที่มีรายชื่อข้างต้น หากท่านได้เข้าสอบgat/pat จริง กรุณาพิมพ์ผลการส่งแล้วส่ง fax.054-466694 ภายในวันที่ 23 เม.ย. 2557
หากหมดกำหนดวันดังกล่าวแล้วไม่ส่งแฟกซ์แสดงผลการสอบ มหาวิทยาลัยจะถือว่าท่านไม่สอบgat/pat และจะตัดสิทธิการคัดเลือกทันที

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่จะเข้าศึกษาใหม่(รีหัส) ให้เข้ากรอกใบสมัครเข้าศึกษา โดยคลิกเลือกปุ่มสี่ฟ้าด้านล่าง > สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คลิกที่นี่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  สมัครเข้าศึกษา

UP-ADMISSION UNIVERSITY OF PHAYAO

  ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 

  ระเบียบการรับสมัคร

  วิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย/สัมภาษณ์รุ่นพี่

รายละเอียด หลักสูตร/สาขาวิชา เพิ่มเติม

นศ.บ. (การสื่อสารการตลาด)
การแพทย์แผนจีน (คู่ขนาน)
*คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์จะให้ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร/สาขาวิชาเพิ่มเติม แก่ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถส่งไฟล์ *pdf ได้ที่งานรับเข้าศึกษา อีเมลล์:admission@up.ac.th

 

  ภาพกิจกรรม ประมวลภาพการออกแนะแนวสัญจร

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


Since 6 August 2013