สำหรับผลการคัดเลือกโควตารับตรงทั่วประเทศ หรือ โครงการอื่นๆ ที่ใช้คะแนนgat/pat มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อในวันที่ 2 พ.ค. 2557

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่จะสมัครโครงการรับนิสิตเข้าศึกษาฯเท่านั้น---สามารถตรวจสอบรหัสผ่านเดิมได้   คลิกที่นี่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  สมัครเข้าศึกษา

UP-ADMISSION UNIVERSITY OF PHAYAO

  ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 

  ระเบียบการรับสมัคร

  วิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย/สัมภาษณ์รุ่นพี่

รายละเอียด หลักสูตร/สาขาวิชา เพิ่มเติม

นศ.บ. (การสื่อสารการตลาด)
การแพทย์แผนจีน (คู่ขนาน)
*คณะ/วิทยาลัย ที่ประสงค์จะให้ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร/สาขาวิชาเพิ่มเติม แก่ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถส่งไฟล์ *pdf ได้ที่งานรับเข้าศึกษา อีเมลล์:admission@up.ac.th

 

  ภาพกิจกรรม ประมวลภาพการออกแนะแนวสัญจร

  สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการรับเข้า


Since 6 August 2013