สัมมนาครูแนะแนว & นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระบบใหม่ (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 (22-08-2017)
ที่มา :