ประกาศผลสอบระดับปริญญาตรี

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)

รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ