ประกาศผลสอบระดับปริญญาตรี

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4 Admission

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ