เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ แนะแนวศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพในงานเปิดโลกวิชาการ ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่


ที่มา :