สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

การแก้ไขข้อมูลการสมัคร นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาบันทึกข้อมูลการสมัครในระบบผิด สามารถแก้ไขข้อมูลได้ดังนี้ 1. กรณีข้อมูลส่วนตัวแก้ไขผ่านระบบได้เลย 2. กรณีผลการเรียนยื่นเรื่องขอแก้ไขผ่านระบบพร้อมทั้งอัพโหลดใบ ปพ.1 (และรอทางมหาวิทยาลัยตรวจสอบ) คลิก>>>เข้าระบบสมัคร