27 - 28 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561
         รายงานตัว ณ ห้อง A 103 ห้องวิทยาลัยการศึกษา อาคารเรียนรวม (PKY) มหาวิทยาลัยพะเยา
         ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกบันทึกข้อมูลส่วนตัวในระบบเข้าศึกษา ของมหาวิทยาลัย คลิกที่ >>> บันทึกข้อมูลส่วนตัว
.........................................................................
27 เม.ย. 2561
 TCAS รอบที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 
        1. ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ)  <<<ดูรายละเอียด
        2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการโควตาแหล่งฝึก) <<<ดูรายละเอียด
       3. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (Inclusive Track) <<<ดูรายละเอียด 
        4. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)  <<< ดูรายละเอียด   
        5. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (แพทย์ 5 ปี) <<< ดูรายละเอียด
        6. โครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา <<< รายละเอียด 

คลิกที่นี่>>>เพื่อตรวจสอบรายชื่อและดูรหัสผ่านสำหรับเคลียริ่งเฮาส์
อนึ่ง สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) อีกครั้งในวันที่ 3 - 6 พ.ค. 2561 จึงจะถือว่ามีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยสมบูรณ์ ทาง http://app.cupt.net/
.........................................................................

กำหนดการรายงานตัวนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561   

      คลิกที่นี่ >>> ดูรายละเอียด

  สมัครเข้าศึกษา

  ประกาศ
  ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่เกียวข้อง

  กำหนดการการรับสมัคร

  15 - 30 มี.ค. 61 สมัครเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 2
  5 - 7 เม.ย. 61ตรวจสอบความถูกต้องทางเว็บไซต์
  11 เม.ย. 61ประกาศรายชื่อ
  21 เม.ย. 61สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

  วีดิทัศน์แนะนำ