20 ก.พ. 2561 TCAS รอบ 1/2 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
      1. โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 
      2. โครงการสงเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) สังกัด สพม. 34  ประจำปีการศึกษา 2561
      คลิกที่นี่ >>> ตรวจสอบรายชื่อและดูรหัสผ่าน สำหรับใช้เข้าระบบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์อีกครั้ง ในวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
..........................................................................
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 ก.พ. 2561 TCAS รอบ 1/2 โครงการพันธ์ปัญญาขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
      คลิกที่นี่ >>> ดูรายละเอียด  สนใจสมัคร  <<<คลิกที่นี่>>>

  สมัครเข้าศึกษา

  ประกาศ
  ข่าวประกาศเกี่ยวกับการเข้าศึกษา

  ระดับปริญญาตรี
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  การสมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่เกียวข้อง

  กำหนดการการรับสมัคร

  2 ต.ค.-10 พ.ย. 60 รอบที่ 1/1
  22 ธ.ค.-15 ม.ค. 61 รอบที่ 1/2
  15-30 มี.ค. 61 รอบที่ 2
  9-13 พ.ค. 61 รอบที่ 3
  6-10 มิ.ย. 61 รอบที่ 4
  กิจกรรมเพิ่มเติม

  วีดิทัศน์แนะนำ